Evaluaties (Caracal)

From cpio
Jump to: navigation, search

Wat is een caracal-enquete?

Bij de faculteit Betawetenschappen worden alle cursussen online geëvalueerd met een zelf ontwikkeld systeem: Caracal. Er is een standaard vragenlijst waaraan docenten zelf vragen kunnen toevoegen. De enquete staat open vanaf 1 week voor het einde tot 2 weken na het einde van de cursus. Nadat de studenten hebben gereageerd kan de docent via hetzelfde systeem feedback geven op dit commentaar.

De aldus verkregen resultaten worden door de Opleidingsadviescommissie verwerkt en met de coördinator besproken.

Mogelijkheden voor studenten

Mogelijkheden voor docenten