Directe link naar COO's

From cpio
Jump to: navigation, search

Voor de directe link naar een COO tik je in: http://cpioweb.science.uu.nl/cpio/.... en vult op de stippels de filenaam in van de COO zoals hieronder staat.

niveau vak naam filenaam
1 Moleculaire Biologie Hoofdstuk 2, 3, 4 en 5: Chemie van het leven h2345
Hoofdstuk 6 en 8: Een rondleiding door de cel, enzymen h68
Hoofdstuk 6 en 7: Cytoskelet, celverbindingen, membranen en membraantransport h67
Hoofdstuk 9: Celstofwisseling I (tot en met citroenzuurcyclus) h9
Hoofdstuk 9 en 10: Celstofwisseling II (ETK en verder, fotosynthese) h910
Hoofdstuk 11 en 12: Signaaltransductie en celcyclus h11
Hoofdstuk 14 en 15: Mendel en Morgan MenM
Hoofdstuk 16 en 17: DNA & eiwitsynthese dnabio
Hoofdstuk 20: Moleculaire biologische technieken h20
Plantenbiologie Plant & architectuur: primaire weefsels primair
Plant & architectuur: secundaire weefsels secundair
Pracicum 2: watertransport prakt2
Practicum 4: Groei en ontwikkeling rumex
Evolutie en biodiversiteit Geschiedenis van de aarde ontstaan
microbiele biodiversiteit microdiv
Evolutie dierenrijk dier
Bouwplannen bouw
Kenmerken plantenrijk plant
Evolutie van de generatiewisseling cycli
Populatiegenetica pop
Natuurlijke selectie natsel
Selectie en drift prakt6
Selection and Drift p6uk
Biologie van dieren Spijsvertering spijs
Immunologie immuno
Excretie en osmoregulatie nier
Ecologie Populatiedynamica popdyn
Verzuring en vermesting ecologie
Biotechnologie en maatschappij Biotechnologie I biotech
Biotechnologie II biotech2
2 Ontwikkelingsbiologie en genetica 1 Gastrulation gas
Mesoderm Induction meso
Development of Drosophila fruitvlieg
Regulatie van stofwisseling Energie conversie (herhaling eerstejaarsstof) h13
Endocrinology laboratory endolab
Staining endo
Biochemical techniques elisa
Celbiologie Celkweek celkweek
Signaaltransductie h15
Centraal dogma dogma
Metabolisme Basic concepts (Chapter 15) metabo15
Glycolysis (Chapter 16) metabo16
Citric Acid Cycle (Chapter 17) metabo17
Oxidative phosphorylation (Chapter 18) metabo18
Pentose phosphate pathway (Chapter 20) metabo20
Glycogen metabolism (Chapter 21) metabo21
Microbiologie I Schimmels fungi