Cijfers in Gradebook van BlackBoard plaatsen

From cpio
Jump to: navigation, search

In verband met de privacywetgeving blijkt het niet toegestaan om lijsten met cijfers als een bestand te publiceren in BlackBoard, ook niet als daar alleen studentnummers in staan.

Er is een methode om vrij eenvoudig de cijfers van alle studenten via Blackboard bekend te maken, zonder dat alle studenten alle cijfers kunnen zien. Dit kan via de optie “Grade Center”.

 1. Maak in Excel twee of meerdere kolommen met in de ene kolom Username (de exacte naam van de kolom met de studentnummers) en in de andere kolommen de naam van de toets of de verschillende deelcijfers.
 2. Zet in de kolom met “Username” de studentnummers van alle deelnemers en in de andere kolommen het behaalde cijfer voor [naam van de toets] of de deelcijfers.
 3. Sla het document op als een “CSV-file” met als optie “comma delimited” (gescheiden door lijstscheidingsteken)
  • Soms zijn de instellingen van de pc zo dat de getallen worden gescheiden met een puntkomma terwijl de decimaal wordt weergegeven met een komma, terwijl BlackBoard hier een komma respectievelijk punt verwacht. Dit kun je simpel aanpassen door:
  1. het csv-bestand te openen met Notepad,
  2. alle komma's door punten te vervangen
  3. alle puntkomma's door komma's te vervangen (in die volgorde)
 4. Log in op Blackboard en ga naar de gewenste cursus.
 5. Klik onder “Control Panel” op “Grade Center”, ga dan naar “Full Grade Center”.
 6. Klik op “Work offline” -> “Upload” en upload het csv-bestand en geef bij “delimiter type” “auto” aan. De cijfers staan nu in het “Grade Book”.
 7. Elke student kan in het “Grade Book” via “My Grades” alleen zijn/haar eigen cijfers zien. Dit werkt alleen als de student via een PC kijkt, niet via de Smartphone.


Het kan handig zijn om de standaard kolommen “Total” en “Weighted Total” onzichtbaar te maken omdat hier anders verwarrende eindcijfers lijken te ontstaan.

 1. Klik hiervoor in “Full Grade Center” op “Manage” > “Colomn Organization”.
 2. Vink vervolgens de twee kolommen aan en klik onder de lijst op “Show/Hide” > “Hide Selected Colomns”.
 3. Klik tot slot onderaan de pagina op “submit”. Beide kolommen zijn nu niet meer zichtbaar.