Afnemen Elektronische toets

From cpio
Jump to: navigation, search

Voor studenten

Voor een elektronische toets gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen als voor een papieren toets: geen mobiel of statistische rekenmachine op tafel, kladpapier aan het einde inleveren. De toets wordt afgenomen in het Educatorium via een Chromebook. Als je binnenkomt in de toetszaal doe je het volgende:

 1. Kom bij voorkeur iets eerder om al rustig in te kunnen loggen
 2. Log in in de toets met je SolisID en -wachtwoord.
 3. Haal alle overbodige zaken van tafel. Mobieltjes en rekenmachines mogen er helemaal niet liggen.
 4. Als het tijd is kun je starten met de toets en is iedereen stil.
 5. Mocht de pc vastlopen hoef je je geen zorgen te maken. Zolang je de toets niet echt hebt afgesloten kan de computer opnieuw opgestart worden en kun je verdergaan met de toets waar je was gebleven.
 6. Je ziet tijdens de toets hoeveel tijd je nog hebt, en je kunt te allen tijde een overzicht van je vragen oproepen.
 7. Als je klaar bent laat je het eindscherm (met percentage goed beantwoord) open staan, en steek je je hand op. Een surveillant zal controleren of je de toets goed hebt afgesloten, en je kladpapier innemen.

Voor de docenten

Voor de meesten spreekt dit vanzelf, maar hier toch een checklist:

 1. Is bij het opgeven van het rooster aangegeven dat het om een digitale toets ging?
 2. Is het juiste aantal studenten doorgegeven aan roostering?
 3. De toetsen worden afgenomen in het Educatorium.
 4. Surveilleer niet alleen, zodat als er iemand naar de wc moet er iemand meekan
 5. Zorg dat iedereen inlogt, en alle mobieltjes e.d. van tafel doet
 6. Geef aan dat ze pas wegmogen als een surveillant hun pc heeft gecontroleerd
 7. Geef geen inhoudelijk commentaar, maar help eventueel als studenten niet begrijpen hoe ze antwoord moeten geven (technisch)
 8. Blijf opletten dat er niemand toch met zijn mobiel gaat spelen
 9. Controleer aan het einde of de toets goed is afgesloten en neem het kladpapier in
 10. Als ze nog niet wegmogen na de toets (omdat een tweede groep erna wordt getoetst), mogen ze uit veiligheidsoverwegingen ook niet op hun mobiele telefoon, maar moeten rustig blijven wachten.